This website is using cookies. By closing this announcement or by using our website, you are agreeing to be bound by the terms of our Cookie Policy.


Loading...
This project has been funded with the support of the Erasmus+ Programme

Cíle projektu

Během 33 měsíců existence projektu I – S.K.Y.P.E. budeme pracovat na následujících tzv. intelektuálních výstupech, které jsou navzájem propojené a spolu tvoří jeden celek:

1. Metodická příručka pro učitele (O1)

Příručka je určená pro učitele přírodovědných předmětů na 1. stupni základní školy a bude obsahovat praktické cvičení, aktivity, metody a techniky vyučování využitelné v praxi. 

Pracovní listy


Metodická příručka

2. Workshopy (O2)

Vybrané cílené aktivity nabízející inovativní způsoby výuky přírodovědných předmětů na 1. stupni ZŠ.

WORKSHOP

3. Online platforma (O3)

OER s dvojím využitím – jako platforma sloužící učitelům na vzájemné vyměňování nápadů a příkladů dobré praxe a zároveň jako volně dostupný interaktivní zdroj materiálů, videí, výsledků projektu pro všechny.

online platforma

4. Koncept výuky přírodovědných předmětů na 1. stupni ZŠ (O4)

Koncept bude sloužit jako podklad pro budoucí školní reformu a národní kurikulum v oblasti přírodovědných předmětů.

Návrh doporučení
I - S.K.Y.P.E

Interactive Science for Kids and Youngsters in Primary Education